Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Nhằm đánh giá những kết quả nổi bật, những bài học kinh nghiệm và một số vấn đề còn hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện trong năm 2022 và thời gian tiếp theo, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Tỉnh còn có đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo và đồng chí phụ trách công tác Đảng, công tác tổ chức Đảng uỷ Công an Tỉnh, Quân sự Tỉnh, Bộ đội Biên phòng Tỉnh và Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh. Tại 13 điểm cầu các huyện có các đồng chí là đại diện thường trực cấp uỷ, lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức huyện uỷ, thành uỷ; đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị Tỉnh.

Hội nghị được nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021 - 2026, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh chịu sự ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, tất cả người dân trong Tỉnh chấp hành nghiêm việc thực hiện Chỉ thị số 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ áp dụng giãn cách xã hội, vừa thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; cùng với sự chung sức, đồng lòng của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ tham mưu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ Tỉnh đến cơ sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã tham mưu cấp uỷ hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tham mưu công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước sau bầu cử; Tham mưu triển khai thực hiện chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ các cấp.

Hội nghị có nhiều ý kiến tập trung như: Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị, đề xuất trong thực hiện mô hình Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ở thành phố Cao Lãnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học ở những lĩnh vực có thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương ở thành phố Sa Đéc; Kết quả về việc chuyển đảng viên công tác tại xã, phường, thị trấn sinh hoạt đảng tại chi bộ khu dân cư ở huyện Tân Hồng; Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm ở thành phố Hồng Ngự; Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị về thực hiện mô hình tổ chức đảng, đoàn thể trong Cánh đồng liên kết Bình Tiến, xã Phú Đức; kinh nghiệm quản lý đảng viên đi làm ăn xa ở huyện Tam Nông; Hiệu quả việc thành lập Tổ công tác tham dự sinh hoạt và góp ý đối với các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở ở huyện Thanh Bình; Kết quả thực hiện công tác phát triển Đảng viên; Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy và việc kiện toàn nhân sự sau bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ  2021 - 2026 ở huyện Châu Thành; Công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 19/5/2020 của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay ở huyện Lấp Vò; Nêu thuận lợi, khó khăn trong thực hiện kiện toàn, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an Tỉnh; Công tác phối hợp, hiệu quả và khó khăn trong việc thực hiện đưa cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ ấp, khóm tại các xã biên giới; Thuận lợi, khó khăn và giải pháp xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước nâng cao tính Đảng và ý thức tuân thủ pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong cho rằng năm 2022 sẽ tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, là năm tập trung hành động quyết liệt, nhằm tạo bước đột phá, tạo nền tảng thuận lợi cho những năm tiếp theo để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022. Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống và chiến thắng đại dịch, vừa tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tập trung chuẩn bị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ tiếp theo, chủ động rà soát đánh giá trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ năm 2021, chú trọng cán bộ trẻ, nữ bảo đảm tỷ lệ theo quy định.

Thứ hai, quan tâm nhiều đến công tác tổ chức cơ sở đảng, có tổng kết, đánh giá những mô hình mới, cách làm hay để tiếp tục nhân rộng, nhất là những mô hình đang thực hiện thí điểm. Quan tâm hơn chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thứ ba, quan tâm công tác quản lý đảng viên, nhất là những đảng viên đi làm ăn xa; có hướng dẫn cụ thể để giúp cho cấp uỷ, chi bộ quản lý đảng viên đi làm ăn xa hiệu quả hơn, tốt hơn.

Thứ tư, tập trung quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên, nhất là công tác tạo nguồn, chất lượng nguồn để có những đảng viên thật sự tiêu biểu, gương mẫu, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thứ năm, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Thứ sáu, đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; thực hiện “05 hóa” và “03 không” gắn với cải cách hành chính, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; duy trì nền nếp giao ban trực tuyến định kỳ với Ban Tổ chức Trung ương; Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố về tổ chức bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng bằng hình thức phù hợp.

Sơn Tra