Xuất bản thông tin

null Tập huấn "Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới" gắn với Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn các xã biên giới năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn "Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới" gắn với Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn các xã biên giới năm 2022

Sáng ngày 18/8, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng và các Đồn biên phòng trên địa bàn Huyện tổ chức tập huấn "Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới" gắn với Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn 03 xã biên giới Bình Phú, Tân Hộ Cơ và Thông Bình.

Tại buổi tập huấn, các tổ chức chính trị - xã hội của 03 xã biên giới; trưởng Ban công tác Mặt trận các ấp; các thành viên Tổ Tự quản đường biên, mốc quốc giới - an ninh trật tự và Tổ Nhân dân tự quản được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tỉnh triển khai các văn bản mới về vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia; tình hình an ninh trật tự vùng biên giới; phòng, chống các loại tội phạm ma túy, mua bán, vận chuyển hàng cấm qua biên giới; vận động nhân dân tham gia tố giác, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; định hướng hoạt động của Tổ tự quản đường biên mốc, quốc giới và an ninh trật tự gắn với Tổ Nhân dân tự quản. Ngoài ra, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp xây dựng mô hình "03 trong 01" gắn kết hoạt động giữa Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới với Tổ Nhân dân tự quản.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và Tổ Nhân dân tự quản 03 xã biên giới. Từ đó, nêu cao ý thức cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Kim Lệ + Chí Dũng