Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tân Hồng tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thời gian qua, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh về vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Bên cạnh tuyên truyền trên sóng phát thanh, xe cổ động, phòng Văn hóa - Thông tin Huyện treo 10 băng rol, khẩu hiệu, lắp dựng 5 panô ở những cửa ngõ vào địa bàn Huyện. Riêng các cơ quan, đơn vị, địa phương còn treo băng rol tuyên truyền về cuộc bầu cử trước cổng trụ sở.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng dân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, giúp cử tri hiểu được quyền và nghĩa vụ, từ đó, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân.

Đến nay, Uỷ ban nhân dân Huyện Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử Hội đồng nhân dân Huyện gồm 15 thành viên; Uỷ ban nhân dân xã quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử cấp xã  gồm 99 thành viên. Theo đó, cấp huyện chia thành 09 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện; cấp xã chia thành 58 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã; toàn Huyện có 75 khu vực bỏ phiếu và 53.882 cử tri. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng theo quy định của pháp luật (Cụ thể: Cấp huyện có 55 ứng cử viên, trong đó, nữ chiếm tỷ lệ 36,36%; ứng cử viên là người ngoài đảng tỷ lệ 12,73% để bầu chọn 30 đại biểu; cấp xã giới thiệu 426 người, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 36,15%, ngoài đảng 15,72%, để bầu chọn 233 đại biểu).

Kim Lệ + Phi Long (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh)