Xuất bản thông tin

null Bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2021 - 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2021 - 2022

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên thông qua chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT của Tỉnh trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022.

Theo đó, UBND Tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện bảo đảm 100% học sinh, sinh viên được tham gia BHYT; phối hợp tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên; đề xuất UBND Tỉnh hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, nhất là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn; tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT ngay từ đầu năm học và thực hiện trong suốt năm học; tổ chức cấp phát thẻ BHYT kịp thời cho học sinh tham gia BHYT và tổ chức tốt công tác y tế học đường để chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.

Văn bản cũng nêu rõ, việc vận động phụ huynh học sinh, sinh viên cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội (VssID) nhằm dễ dàng tiếp cận thông tin, theo dõi quá trình tham gia BHYT của học sinh, sinh viên; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên có thẻ BHYT, tạo điều kiện tốt nhất để các em được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách BHYT, thực hiện tốt việc tiếp nhận khám, chữa bệnh qua ứng dụng VssID; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng, nêu gương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên chủ động cho con em tham gia BHYT học sinh, sinh viên; thực hiện các giải pháp xã hội hóa hỗ trợ kinh phí đóng BHYT học sinh, sinh viên cho các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chính sách BHYT, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giám sát việc thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên; kiến nghị, đề xuất những giải pháp thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; đề xuất, xây dựng các phong trào vận động tương trợ mua BHYT tặng các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trần Thắng