Xuất bản thông tin

null Sa Đéc: Toạ đàm “Nâng cao chất lượng về phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025”

Chi tiết bài viết Tin tức

Sa Đéc: Toạ đàm “Nâng cao chất lượng về phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025”

Chiều ngày 25/11, Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Sa Đéc tổ chức Toạ đàm “Nâng cao chất lượng về phát triển du lịch Thành phố giai đoạn 2020 - 2025” tại điểm du lịch Cánh đồng hoa hồng.

Tham dự Toạ đàm có đồng chí Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, đại diện lãnhđạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư Tỉnh cùng Thường trực Thành uỷ, đại diện lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường vàcác Hội quán, điểm tham quan du lịch cộng đồng, công ty du lịch, lữ hành, khách sạntrên địa bàn.

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý công tác quản lý nhà nước về du lịch tạiđịa phương, các giải pháp nâng cao chất lượng về phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025, vai trò của việc liên kết phát triển làng nghề truyền thống, phát triển kinh tế gia đình, phát triển kinh tếđịa phương và gắn kết cộngđồng… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phát triển du lịch trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Bá Ý