Xuất bản thông tin

null Cập nhật kiến thức về công tác giảm nghèo bền vững và kinh tế tập thể

Chi tiết bài viết Tin tức

Cập nhật kiến thức về công tác giảm nghèo bền vững và kinh tế tập thể

Ngày 29/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lớp cập nhật kiến thức về công tác giảm nghèo bền vững và kinh tế tập thể bằng hình thức trực tuyến cho trên 100 cán bộ, đảng viên đại diện các sở, ban, ngành Tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp Tỉnh và cộng tác viên dư luận xã hội cấp Tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trực tuyến đến điểm cầu Trường Chính trị Tỉnh; Chi cục Thủy lợi và các huyện, thành phố trong Tỉnh. Tham dự lớp cập nhật kiến thức, các đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Lao động - Thương và Xã hội thông tin chuyên đề về Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Tỉnh thông tin chuyên đề về Kinh tế tập thể.

Theo kế hoạch, lớp cập nhật kiến thức được tổ chức 02 đợt, đây là đợt thứ nhất, dự kiến đợt thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 12/10/2022 với 02 chuyên đề: Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025.

Thông qua lớp cập nhật kiến thức, giúp cán bộ, đảng viên nắm thêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững và hợp tác xã kiểu mới - tổ hợp tác - vai trò tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, quyết sách của Tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững và kinh tế tập thể.

Thanh Tài