Xuất bản thông tin

null Phụ nữ Tam Nông “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Phát triển”

Chi tiết bài viết Tin tức

Phụ nữ Tam Nông “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Phát triển”

Phụ nữ Tam Nông “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Phát triển” - là Chủ đề của Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề ra. Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Chính trị của Huyện và 13 điểm cầu xã, thị trấn vào ngày 28/9/2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Tỉnh ủy viên/Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Tỉnh; đồng chí Huỳnh Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên/Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Nông; đồng chí Trần Thanh Nam, Chủ tịch UBND Huyện và lãnh đạo các ban, đơn vị huyện, xã, thị trấn cùng 140 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hơn 19 nghìn hội viên, phụ nữ trong toàn huyện tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội LHPN Huyện khóa XI đã phát huy tốt vai trò đại diện của tổ chức Hội, các tầng lớp phụ nữ đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, năng động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của Huyện. Phong trào thi đua được cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, chủ động tham gia nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Đặc biệt, trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của huyện, tỷ lệ nữ tham gia vào cấp ủy, Hội đồng nhân dân đạt cao hơn so với nhiệm kỳ trước (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đạt 17,95%, Ủy viên Ban Thường vụ đạt tỷ lệ 18,18%, đại biểu Hội đồng nhân dân chiếm 23%).

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ, dạy nghề nông thôn và giải quyết việc làm cho lao động nữ được các cấp Hội trong huyện tập trung thực hiện. Nổi bật như công tác xây dựng các mô hình mới, mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các mô hình tổ hợp tác, mô hình về bảo vệ môi trường… với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ được Ban Chấp hành đặc biệt quan tâm, triển khai với nhiều giải pháp cụ thể để phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, hiện có 19.672 hội viên/37.926 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 51,87%, tăng 7,22% so với nhiệm kỳ 2016-2021. Với nhiều hoạt động nổi bật, Ban Chấp hành khóa XI đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, góp phần cùng địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại hội đề ra 2 khâu đột phá: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” và “Nâng cao chất lượng hội viên; đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh” và các nhiệm vụ trọng tâm như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, gồm 20 ủy viên; bầu 15 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu phụ nữ Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu 02 đại biểu dự khuyết. Bà Nguyễn Thị Liệp tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hoài Ảnh