Xuất bản thông tin

null Phúc tra đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Phúc tra đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022

Sáng ngày 03/11, Đoàn phúc tra đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022 tỉnh Đồng Tháp đến huyện Tân Hồng phúc tra việc thực hiện xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

Phúc tra tại thị trấn Sa Rài kết quả cho thấy: Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được Thị trấn quan tâm, đưa vào nghị quyết thực hiện nhiệm vụ hằng năm của địa phương; 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng; trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đạt 9,55% và thể thấp còi đạt 14,9%; trên địa bàn Thị trấn không có tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực; không có trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy; không có trẻ bị tử vong do tai nạn, thương tích... Thị trấn là trung tâm của Huyện nên các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Huyện, đồng thời lồng ghép các hoạt động trong trường học...

Bên cạnh đánh giá cao kết quả mà địa phương thực hiện đạt, Đoàn phúc tra Tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bám sát các tiêu chí, nhiệm vụ kế hoạch gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn, nhất là trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng do bệnh HIV/AIDS giai đoạn 2019 - 2025; huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em; tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con, phòng ngừa xâm hại và phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em.

Kim Lệ + Chí Dũng