Xuất bản thông tin

null Tân Hồng có 02 sản phẩm OCOP đạt 3 sao năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng có 02 sản phẩm OCOP đạt 3 sao năm 2020

Năm 2020, huyện Tân Hồng có 03 sản phẩm tham gia hội thi đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Huyện và cấp Tỉnh, trong đó có 02 sản phẩm OCOP đạt 03 sao gồm Khô cá Lóc rim me của cơ sở sản xuất khô Ba Khía (xã Tân Hộ Cơ) và trà Bồ Công Anh của Chi nhánh công ty TNHH phát triển P&K (xã Tân Phước).

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Tỉnh (tại Quyết định số 1850/QĐ-UBND-HC ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt kết quả đánh giá và phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2020), 02 sản phẩm trên của huyện Tân Hồng vinh dự đạt 03 sao.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình OCOP, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho Nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân Huyện Tân Hồng chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình Khởi nghiệp và Chương trình phát triển ngành nghề nông thôn.

Huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP năm 2020 theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng, cải tiến bao bì, nhãn hiệu; thực hiện truy xuất nguồn gốc, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng bao bì, nhãn hiệu hàng hóa; thực hiện quản lý, bán hàng trên các trang thông tin điện tử; kết nối tiêu thụ với các điểm bán lẻ, siêu thị…Từ đó, giúp nâng hạng sao các sản phẩm này trong năm 2021. Đồng thời, vận động, khuyến khích đối với 18 sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP trong năm 2021, trong đó, có ít nhất 04 sản phẩm dự thi sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Đặng Lẹ (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh)