Xuất bản thông tin

null Công an huyện Châu Thành phối hợp kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Công an huyện Châu Thành phối hợp kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức từ ngày 25/01 -02/02/2021 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và của dân tộc. Để tổ chức thành công Đại hội, lực lượng vũ trang toàn quốc phối hợp chặt chẽ, xây dựng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phương án xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

Với phương châm “Nắm chắc tình hình không để bị động, đột xuất, bất ngờ”, từ tháng 7/2020 đến nay, Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) triển khai nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự và mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, không để đột xuất, bất ngờ; thực hiện tốt tình hình an ninh nội bộ, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm phương tiện, lực lượng trực và ứng trực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Theo đó, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện đã đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự; quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại tội phạm; thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, đặc biệt là ban đêm tại các địa bàn trọng điểm.

Đến thời điểm này, các phương án phối hợp bảo đảm tình hình an ninh, trật tự của lực lượng vũ trang huyện Châu Thành phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã triển khai đồng bộ trên địa bàn, góp phần bảo đảm Đại hội diễn ra an toàn, thành công.

Thanh Toàn - Minh Trọng (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành)