Xuất bản thông tin

null Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội

Vừa qua, tại tỉnh Khánh Hoà, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội (DLXH). Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội; đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Viện trưởng Viện DLXH, Ban Tuyên giáo Trung ương; hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ làm công tác DLXH; cộng tác viên DLXH của ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tham dự. Đại điện Đoàn Đồng Tháp, có đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham dự.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện DLXH Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được các báo cáo viên thông tin,truyền đạt Chuyên đề: "Công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới"; "Các phương pháp nghiên cứu, nắm bắt DLXH trong hệ thống tuyên giáo của Đảng". 

Thông qua các nội dung tập huấn, giúp cán bộ làm công tác DLXH, cộng tác viên DLXH của ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nắm bắt, phân tích, phản ánh, xử lý, báo cáo tình hình DLXH và các phương pháp điều tra DLXH thông qua phiếu xin ý kiến, điều tra qua điện thoại, điều tra online... góp phần quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện DLXH định hướng cán bộ làm công tác DLXH, cộng tác viên DLXH của ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Thứ nhất, bám sát những vấn đề nóng, tiêu điểm, xã hội quan tâm; chủ động xây dựng các đề tài, tăng cường đưa tin, bài; kịp thời định hướng có chiều sâu, hiệu quả. Thứ hai, đối với vấn đề liên quan lĩnh vực kinh tế - xã hội: Tập trung giải đáp những thắc mắc; kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng, hóa giải mâu thuẫn, tích cực giải đáp những vấn đề quần chúng nhân dân quan tâm. Thứ ba, đối với những sự kiện đột xuất, quan trọng, kịp thời cung cấp thông tin chuẩn xác vàcông khai minh bạch các thông tin; chủ động thông tin đi trước để định hướng dư luận, hạn chế tối đa truyền bá tin đồn. Thứ tư, đối với các trào lưu tư tưởng sai trái của phương Tây, cần có những bài viết bác bỏ, vạch rõ bản chất, phân tích tác hại của các trào lưu tư tưởng này, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng phân biệt rõ ranh giới đúng sai, tránh những nhận thức mơ hồ. Thứ năm, đối với các bình luận suy diễn tiêu cực cần có biện pháp mạnh, góp phần kiểm soát, nhất quyếtkhông để lan rộng thông tin.

Công Thành