Xuất bản thông tin

null Hơn 56.000 lượt thí sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ

Chi tiết bài viết Tin tức

Hơn 56.000 lượt thí sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp vừa tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân (từ 16 tuổi trở lên) sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong 04 tuần, khung thời gian thi của mỗi tuần là 05 ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu) qua việc trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trực tuyến (10 câu hỏi/tuần).

Kết quả, có 56.602 lượt thí sinh tham gia dự thi (tuần 1: 13.383; tuần 2: 12.737; tuần 3: 15.477; tuần 4: 15.005); 28 thí sinh đạt giải (7 giải/tuần). Trong đó, huyện Cao Lãnh là địa phương có số lượt dự thi và thí sinh đạt giải nhiều nhất.

Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ, nâng cao hiểu biết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, quan điểm của địa phương trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đồng thời, kết quả tham gia Cuộc thi là cơ sở dữ liệu quan trọng để Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu, đề xuất Tỉnh uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, dự kiến trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Vy An