Xuất bản thông tin

null Biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chi tiết bài viết Tin tức

Biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an Huyện Lai Vung phối hợp Ủy ban nhân dân xã Long Hậu vừa tổ chức Hội nghị điểm của Huyện về biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021 tại địa phương. 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện Hội người cao tuổi xã Long Hậu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả phối hợp giữa Hội Người cao tuổi với Công an trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền, bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021. Hội nghị góp phần phát huy truyền thống người cao tuổi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn sinh sống thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Người cao tuổi với các ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền các cấp và đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021.

PTSơn