Xuất bản thông tin

null Đa dạng các hình thức tuyên truyền trước và trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI

Chi tiết bài viết Tin tức

Đa dạng các hình thức tuyên truyền trước và trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI

Công tác tuyên truyền trước và trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI được triển khai theo đúng kế hoạch, các đơn vị, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền sinh động, tạo khí thế phấn khởi, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm.

Trung tâm hoạt động báo chí tại trụ sở Báo Đồng Tháp

Nhằm kịp thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tổ tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội. Sau đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 17/12/2019 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; trang trí khẩu hiệu, hình ảnh lãnh tụ tại các địa điểm tổ chức đại hội đảng các cấp trong Tỉnh.

Căn cứ nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tin đại chúng của Tỉnh thông tin sâu rộng các nội dung văn kiện, tuyên truyền các vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đưa tin kịp thời diễn biến các đại hội và các hoạt động chào mừng đại hội; công bố rộng rãi các kết quả đại hội; vận dụng tốt các thể loại báo chí, truyền thông để tuyên truyền.

Trang trí - khánh tiết trước cổng Hội trường 27, Lý‎ Thường Kiệt

Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức tốt các hoạt động cung cấp và định hướng tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, tăng cường công tác tuyên truyền miệng, tham mưu cấp ủy lãnh đạo tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thanh niên, cán bộ hưu trí và Nhân dân để tuyên truyền về đại hội đảng các cấp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp quan tâm tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về góp ý các văn kiện đại hội đảng các cấp.

Trang trí pa-nô cỡ lớn, nhỏ và triển lãm các hình ảnh đẹp về “Đất Sen hồng” dọc tuyến đường Lý‎ Thường Kiệt

Ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện các hoạt động trang trí - khánh tiết, thông tin cổ động phục vụ đại hội và công tác tuyên truyền.

Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020, tại Quảng trường Công viên Văn Miếu (thành phố Cao Lãnh), với 4 khu trưng bày, gồm nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kết hợp với những hoạt động phong phú, triển lãm này như một Đồng Tháp thu nhỏ để mọi người dân tỉnh nhà tin tưởng, tự hào và tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển thịnh vượng của quê hương.

Pa-nô tuyên truyền về Chủ đề Đại hội

Để hỗ trợ các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh đến tác nghiệp thuận lợi vào dịp Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Trung tâm hoạt động báo chí được thành lập và đặt tại trụ sở Báo Đồng Tháp, vị trí đối diện Hội trường tổ chức Đại hội, rất thuận lợi cho các phóng viên báo chí, thông tấn tác nghiệp. Các tài liệu và hình ảnh của Đại hội được cập nhật liên tục trên chuyên trang “Chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh ĐồngTháp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng” của Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp...

Pa-nô tuyên truyền về phương châm Đại hội

Có thể thấy, công tác tuyên truyền trước và trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI được triển khai theo đúng kế hoạch, các đơn vị, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền sinh động, tạo khí thế phấn khởi, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm. Hầu hết Nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng; phấn khởi với những thành tựu mà đất nước và Tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đa số cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Trung ương, của Tỉnh và của đảng bộ các cấp trong Tỉnh.

Minh Phú