Xuất bản thông tin

null Tập trung tham mưu cấp ủy chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập trung tham mưu cấp ủy chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 3/9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với 70 điểm cầu trên cả nước về công tác Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo BTC Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng toàn ngành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là kịp thời ban hành hệ thống văn bản đồng bộ về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Phát hiện sớm, xử lý nhanh, giải quyết kịp thời, hiệu quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tính đến ngày 31/8/2020, cả nước có 62/67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở; có 119 Đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư; có 36.954 đồng chí được bầu làm cấp ủy viên; 11.071 đồng chí được bầu làm ủy viên ban thường vụ; tổng số bí thư cấp ủy được bầu là 1.141 đồng chí, trong đó, có 456 đồng chí bí thư cấp ủy không là người địa phương (chiếm 40,0%)...

Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu hoàn thành 15 đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án được cấp ủy các cấp giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ; công tác trao đổi, phối hợp chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong nội bộ Ngành ngày càng đi vào nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh… Tại hội nghị, bên cạnh việc chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm, cách làm hay trong tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các địa phương, đơn vị còn trình bày những khó khăn như: công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; khó khăn trong phát triển đảng viên mới do nguồn kết nạp hạn chế…

Hội nghị cũng ghi nhận ý kiến kiến nghị BTC Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; cho phép cấp ủy địa phương được quyết định số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu bố trí, sắp xếp cán bộ trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội; cần xem xét các chế độ tốt hơn để khuyến khích cán bộ không tái cử cấp ủy nghỉ công tác.

Định hướng tuyên truyền trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2020, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành tập trung tham mưu cấp ủy chuẩn bị tốt dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, chú trọng việc giới thiệu, thẩm định kỹ lưỡng, lựa chọn nhân sự đảm bảo đúng quy định, đúng người, đúng việc trên cơ sở phát huy dân chủ, nhưng có sự tập trung lãnh đạo. Chủ động xây dựng các phương án phù hợp để bảo đảm hoàn thành việc tổ chức Đại hội trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng gắn với Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội thứ XIII của Đảng; tiếp tục xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Theo P.L (Báo Đồng Tháp)