Xuất bản thông tin

null Phát biểu của Thường trực Tỉnh uỷ nhân họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát biểu của Thường trực Tỉnh uỷ nhân họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022), đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi họp mặt, Ban Biên tập xin trích toàn văn bài phát biểu:

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Đắc Hiền, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ qua các thời kỳ!

- Kính thưa các đồng chí!

Hôm nay, tôi được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công đến dự và phát biểu chúc mừng tất cả các đồng chí nhân Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Như các đồng chí đã biết, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo - việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, giác ngộ, lôi cuốn và hướng dẫn hành động cho các tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng từ trong đấu tranh giải phóng dân tộc cho đến công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo tiếp tục đi đầu trong việc tuyên truyền, không ngừng làm cho đường lối đổi mới của Đảng đi vào cuộc sống. Đội ngũ tuyên giáo đã tích cực làm nhiệm vụ dự báo, nắm tình hình, định hướng thông tin, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, giúp các cấp uỷ lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng của Đảng. Công tác báo chí có nhiều đổi mới, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào thực tế. Việc tham mưu học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng có tiến bộ, mới đây là 6 nghị quyết, 10 kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ, đảng viên và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Công tác giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử cách mạng địa phương được chú trọng; tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh một cách thiết thực với nhiều phương thức đa dạng, phong phú; định hướng các hoạt động văn hoá - văn nghệ phát triển đa dạng, cơ bản đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, hơn 2 năm dịch Covid -19 diễn biến phức tạp. Việc nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội trong giai đoạn này là vô cùng vất vả, song đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo đã vượt khó, cùng các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực tuyên truyền, tạo sự an tâm và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống Covid-19, góp phần chiến thắng đại dịch.

Nhìn lại những chặng đường đã qua, tôi luôn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các thế hệ tuyên giáo tỉnh nhà.

Kính thưa các đồng chí!

Trong giai đoạn hiện nay, Đồng Tháp cùng cả nước đang nỗ lực phục hồi kinh tế, tăng tốc phát triển và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Thời cơ và thách thức đan xen. Bên cạnh sự chống phá của các thế lực thù địch, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, các vấn đề về an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai diễn biến bất thường. Vì vậy, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo sẽ còn rất nặng nề.

Tôi đề nghị, chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm cho mọi người nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động, làm cho toàn Đảng, toàn dân nắm vững, nhất trí với các mục tiêu, quan điểm, định hướng, nhiệm vụ lớn về xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng quê hương ĐồngTháp.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường thông tin chính thống, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để báo chí đưa tin, phản ánh đầy đủ, chính xác góp phần định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, điển hình như các vụ việc nhạy cảm liên quan ngành y tế thời gian qua.

Nghiên cứu, đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh và 6 Nghị quyết, 10 Kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ, làm cơ sở tham mưu sơ kết, tổng kết chất lượng, hiệu quả.

Theo dõi việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" gắn với chú ý‎ phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu kịp thời các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tiếp tục định hướng cách làm để nhân rộng, đồng thời đề xuất biểu dương, khen thưởng.

Tôi cũng đề nghị ngành Tuyên Giáo duy trì việc thăm hỏi các gia đình chính sách, nuôi chứa cán bộ tuyên huấn các thời kỳ, quan tâm chăm lo‎ cán bộ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm thành lập ngành càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta không quên nhiệm vụ tri ân, ghi nhận cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ có những đóng góp quý giá vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

Kính thưa quý đại biểu và các đồng chí!

Tự hào với những kết quả nổi bật đã qua, tôi tin rằng, ngành tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của quê hương Đồng Tháp Sen hồng.

Xin cảm ơn các đồng chí!