Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Đánh giá việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Đánh giá việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 21/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng tổ chức kỳ họp lần thứ 10 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự.

9 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng về công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - quân sự địa phương; phát huy vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, các ngành, các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện hiện có 06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2022, xã Tân Thành A đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá kêu gọi đầu tư ở các khu kinh tế biên giới và một số khu vực của địa phương: Thị trấn Sa Rài và khu vực Giồng Găng có nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu; an sinh xã hội được quan tâm; an ninh tuyến biên giới được đảm bảo.

Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chủ động rà soát những chỉ tiêu đạt, chưa đạt để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung đầu tư các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất; nâng cao chất lượng hoạt động Hợp tác xã, Hội quán. Các địa phương chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn diện tích sản xuất lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản; đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma tuý, "tín dụng đen", trộm cắp, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; kiềm chế và giảm vi phạm về tai nạn giao thông; duy trì tốt công tác đối ngoại với phía bạn Campuchia; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong điều kiện mới và các dịch bệnh khác.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND Huyện được Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kim Lệ + Thanh Tùng