Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Xã Thạnh Lợi quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng bộ Huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Xã Thạnh Lợi quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng bộ Huyện

Ngày 22/10, Đảng ủy xã Thạnh Lợi đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng khóa XII, tuyên truyền kết quả Đại hội X Đảng bộ huyện Tháp Mười, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã.

Đồng chí Hứa Thái Ngọc, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã trực tiếp triển khai, quán triệt các văn bản tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 43 đồng chí là cán bộ chủ chốt của xã, các tổ chức chính trị - xã hội của 04 ấp, cùng các đồng chí lão thành cách mạng của xã qua các thời kỳ và bộ phận tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, UBND xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Hứa Thái Ngọc, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND Xã quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng khóa XII, thông báo một số nội dung quan trọng và tuyên truyền kết quả của Đại hội Đảng bộ huyện Tháp Mười lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hứa Thái Ngọc nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ huyện Tháp Mười lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị trọng đại của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn Huyện. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo; sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên trong Huyện, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Theo đó, Đại hội đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Lĩnh vực kinh tế - xã hội: Thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm. Nâng chất các tiêu chí đô thị loại IV thị trấn Mỹ An và đô thị loại V xã Trường Xuân. Phấn đấu xây dựng thị trấn Mỹ An tiếp cận một số tiêu chí đô thị loại III, Trường Xuân đạt tiêu chí thị trấn, có 03 xã đạt tiêu chí đô thị loại V và 02 xã tiếp cận các tiêu chí đô thị loại V. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng bình quân trên 12% (trừ tiền sử dụng đất). Phấn đấu có 20% hợp tác xã hoạt động theo hướng đa dịch vụ, hiệu quả. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 75%, trong đó đào tạo nghề 60%. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (theo chuẩn nghèo mới). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Phấn đấu xây dựng Huyện đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Lĩnh vực môi trường: Có trên 99,6% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch theo quy định. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác sinh hoạt đạt trên 70%; riêng chất thải nguy hại được thu gom và xử lý đạt 100%.

Lĩnh vực xây dựng Đảng, đoàn thể: Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%. Tỷ lệ đảng viên so với dân số đạt trên 3,5%. Tỷ lệ 70% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản, hội quán hoạt động từ khá trở lên.

Sau Hội nghị, các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng khóa XII, nhất là tập trung phối hợp tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ xã đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội và quần chúng nhân dân; đồng thời chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

                                                                                              Minh Thọ (BTGĐU xã Thạnh Lợi)