Xuất bản thông tin

null Huyện Cao Lãnh họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống các ban, cơ quan xây dựng Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Cao Lãnh họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống các ban, cơ quan xây dựng Đảng

Chiều ngày 20/10, Huyện uỷ Cao Lãnh tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống các ngành: Tuyên giáo (01/8), Tổ chức (14/10), Nông dân (14/10), Dân vận, Thanh niên (15/10), Kiểm tra (16/10), Văn phòng cấp uỷ (18/10) và Phụ nữ (20/10). Đồng chí Bùi Tấn Phước, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đến dự.

Trong những năm qua, các ngành Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng, Nông dân, Phụ nữ và Thanh niên đã chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh, Huyện góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện Cao Lãnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình trọng điểm, thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp của Tỉnh, giải quyết việc làm, phát triển du lịch, đảm bảo an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Đặc biệt, năm 2021, Đảng bộ và nhân dân Huyện Cao Lãnh vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, đạt chuẩn Huyện nông thôn mới.

Những kết quả trên có được, phải kể đến vai trò tham mưu, giúp việc của các ban và cơ quan Huyện uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội, nòng cốt là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Liên hiệp Thanh niên Huyện. Dù ở bất cứ thời điểm nào, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, công chức tại các cơ quan của cấp uỷ Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở luôn vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Tấn Phước, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng, Nông dân, Phụ nữ và Thanh niên đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, chỉ đạo các ngành trong thời gian tới tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tham mưu, tổng hợp, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra những chủ trương, chính sách kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022. Củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….

Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tặng hoa và gửi đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động các ban và cơ quan của cấp uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện đến cơ sở lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm cao, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo, Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Kiểm tra, Văn phòng cấp uỷ và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Liên hiệp Thanh niên sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần cùng đảng bộ và chính quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu Hồng - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cao Lãnh