Xuất bản thông tin

null Hoàn thành khối lượng lớn công việc năm 2022, ngành tuyên giáo phấn đấu triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Hoàn thành khối lượng lớn công việc năm 2022, ngành tuyên giáo phấn đấu triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động năm 2023

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực triển khai 22 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Tuyên giáo các cấp đã tiếp tục tham mưu cấp ủy đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là các hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến như Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII với tinh thần chủ động, chuẩn bị công phu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng công tác tuyên giáo năm 2023

Sáng 23/12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh Đồng Tháp có các đồng chí: Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực triển khai 22 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các đề án được thực hiện công phu, nghiêm túc, chất lượng, nhiều đề án có nội dung lớn, khó, mới, nhạy cảm, chưa có tiền lệ đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tiếp tục tham mưu cấp ủy đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là các hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến như Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII với tinh thần chủ động, chuẩn bị công phu. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nắm bắt nội dung cơ bản, cốt lõi, trọng tâm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Công tác lý luận chính trị được chú trọng tăng cường, tiếp tục tập trung tham mưu nghiên cứu, học tập, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của cấp ủy các cấp; hướng dẫn, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” và tìm hiểu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới, đã đi vào nền nếp, hiệu quả, thiết thực, cụ thể hơn. Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng, biên soạn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 gắn với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương. Nhiều hình thức học tập và làm theo Bác với nội dung sâu sắc, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, như: xây dựng phim ngắn, phim tài liệu, phát động nhiều cuộc vận động, cuộc thi, phong trào thi đua yêu nước; nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, các điển hình tiên tiến, xuất sắc được biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội và đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động triển khai công tác lý luận chính trị được thực hiện chủ động, kịp thời, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, như: Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp; nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; biên soạn một số chương trình của trung tâm chính trị cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII; bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống gắn với việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, lồng ghép vào nội dung chương trình giảng dạy lịch sử, giáo dục công dân, đạo đức trong trường học… qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, dẫn dắt, định hướng tuyên truyền thông tin tích cực; tăng cường quản lý báo chí, truyền thông, internet, mạng xã hội; chủ động nắm tình hình, dự báo sớm một số vấn đề phức tạp gây bất ổn tại các địa bàn, lĩnh vực; tham mưu, đề xuất không để xảy ra “điểm nóng”; chia sẻ thông tin, cung cấp tài liệu, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm. Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và tạo sức lan tỏa.

Toàn ngành đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu; các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Đảng và đất nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; những tấm gương người tốt, việc tốt, các sự kiện quốc tế quan trọng, đặc biệt là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về biển, đảo, phân giới cắm mốc biên giới đất liền, lãnh thổ, tạo sức lan tỏa và có hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Việc thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” bước đầu được triển khai.

Công tác dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, hình thức nắm bắt thông tin dư luận xã hội đa dạng, phong phú, kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin, với nhiều cách làm hay như: xây dựng quy chế thông tin hai chiều; tổng đài tiếp nhận thông tin dư luận xã hội; tổ điều tra dư luận xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh, làm rõ và phản hồi lại những vấn đề dư luận phản ánh,... Thành tích nổi bật trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động xây dựng 1.188 báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề, trong đó có 05 báo cáo nhanh gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập trung vào những vấn đề, sự kiện “nóng” được dư luận quan tâm; 8 báo cáo chuyên đề, trong đó có 7 báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV; phối hợp thực hiện 134 cuộc thăm dò dư luận xã hội, trong đó nhiều cuộc điều tra phục vụ thiết thực các Hội nghị Trung ương 5, 6, 7 khóa XIII

Công tác chỉ đạo, định hướng, dẫn dắt thông tin, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản tiếp tục có nhiều đổi mới, chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời định hướng dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu nhanh, chính xác, thuyết phục, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận trong xã hội. Chất lượng giao ban định kỳ ngày càng nâng cao. Kịp thời chỉ đạo, định hướng, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm của các cơ quan báo chí, xuất bản, từng bước khắc phục tình trạng “báo hóa tạp chí”, “báo hóa trang thông tin điện tử, mạng xã hội”, tư nhân hóa báo chí.

Năm 2022, tập trung kiểm tra, giám sát, khảo sát các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong toàn quốc. Toàn Ngành triển khai học tập, quán triệt những chỉ đạo định hướng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; tổ chức thành công Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Đã tập trung nghiên cứu, làm rõ, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; bước đầu xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật. Việc nắm bắt tình hình hoạt động, tư tưởng, nguyện vọng của đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ được quan tâm thường xuyên, kịp thời, là cơ sở để tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp với các bộ, ngành thuộc lĩnh vực khoa giáo; phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chủ chương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em.

Trên lĩnh vực xây dựng và phát triển ngành, Ban Tuyên giáo Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 88 - QĐ/TW, ngày 01/12/22 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Tuyên giáo các cấp chú trọng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ các cấp, từng bước xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết sáng ngày 23/12, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những kết quả mà công tác tuyên giáo đã đạt được trong năm 2022, hoàn thành khối lượng lớn công việc, có những kết quả nổi bật, đột phá, những điểm mới so với năm 2021, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao. Phân tích bối cảnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, để phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả trong hoạt động của công tác tuyên giáo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, toàn ngành Tuyên giáo kiên định 5 nội dung: Thứ nhất, Tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong thời kỳ mới. Thứ hai, Kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện bản lĩnh của cán bộ, đảng viên; Thứ ba, Kiên định con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;  Thứ tư, Kiên định những nguyên tắc cơ bản của Đảng; Thứ năm, Kiên định phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, công tác tuyên giáo phải đáp ứng 04 yêu cầu, đó là: (1) Phải có tính đảng, tính chiến đấu, phải “truyền lửa”, cảm hứng xuống tới cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong đảng viên. Học tập nghị quyết phải có quy chế, có trao đổi thảo luận thiết thực. Công tác giáo dục chính trị phải có tính thuyết phục, đặc biệt phải đặt yêu cầu cao hơn nữa tính thực tiễn, từ đó mới chống được quan liêu trong tư tưởng, hành động. (2) Phải triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động tuyên giáo nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, có khâu đột phá. (3) Phải nỗ lực lớn, tâm huyết vào công việc chuyên môn, khâu tổ chức thực hiện nghị quyết phải cụ thể. (4) Phải chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả, phủ xanh công tác tư tưởng, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

Có 03 nội dung cần nâng cao được người người đứng đầu Ban Tuyên giáo Trung ương đề cập với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngàng tập trung trong năm 2023, đó là: Nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu đối với công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu về thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm (trọng tâm của trọng tâm). Nhất là công tác lý luận không thể chậm trễ và cần phải có dự báo được một số chiều hướng về tư tưởng, từ đó mới có giải pháp chủ động, mới có sự chỉ đạo cung cấp thông tin chính thống nhanh, kịp thời, hiệu quả; cần nghiên cứu dư luận, chủ động trong xử lý các tình huống phát sinh, không để có điểm nóng. Quan trọng là không trốn tránh, mà mạnh dạn đối mặt với báo chí, thẳng thắn chia sẻ thuận lợi, khó khăn để có giải pháp phù hợp vì lợi ích chung. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng cũng như nâng tầm tham mưu đối với lĩnh vực khoa giáo của Đảng. Không nhầm lẫn, trùng lắp giữa công tác khoa giáo của Đảng với công việc quản lý nhà nước về khoa giáo. Đây là những lĩnh vực được nhân dân rất quan tâm mang ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

 Đối với công tác tổ chức ngành, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: cần kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo Trung ương và tuyên giáo các cấp để đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả. Song song đó là xây dựng quy chế làm việc nội bộ, quy chế làm việc giữa ngành tuyên giáo với các bộ ngành, đơn vị.

Sau kết thúc hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc, trong ngày 24/12, Ban Tuyên giáo Trung ương còn tổ chức các hội nghị tổng kết chuyên đề về công tác báo chí; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo; phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

N.H