Xuất bản thông tin

null Tân Hồng công bố xã Bình Phú đạt chuẩn nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng công bố xã Bình Phú đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều ngày 14/7/2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng long trọng tổ chức lễ công nhận xã Bình Phú đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021. Đây là xã thứ 6 trong số 7 xã của huyện Tân Hồng hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, các đơn vị, địa phương tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,64%; hằng năm, đã giới thiệu, tạo việc làm cho trên 5.320 lao động trong và ngoài tỉnh. Mức sống người dân được nâng lên, tạo tiền đề để xã Bình Phú huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình phúc lợi phục vụ người dân. Các tiêu chí về y tế, văn hóa, môi trường, nhà ở, an ninh trật tự được thực hiện tốt, đạt so với yêu cầu đề ra.

Dịp này, có 02 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng khen thưởng.

Kim Lệ + Chí Dũng