Xuất bản thông tin

null Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022)

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022)

Chiều ngày 01/8, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh; đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đắc Hiền, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thạnh Phú, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Lê Minh Trung, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ ban tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện đã và đang công tác trong ngành tham dự họp mặt thân mật các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên huấn, tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022).

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chào mừng họp mặt

Công tác tuyên giáo góp phần đổi mới, phát triển đất nước

92 năm qua, kể từ ngày 01/8/1930, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giá trở thành bộ phận không thể tách rời với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại của Đảng và nhân dân ta đã đạt trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong đổi mới, phát triển đất nước đều có sự đóng góp của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát biểu chào mừng và thông tin một số kết quả nổi bật của ngành. Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong thời gian qua, ngành Tuyên giáo Đồng Tháp đã nỗ lực không ngừng vượt qua những khó khăn, thách thức trước diễn biến tình hình nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Toàn ngành đã làm tốt vai trò, trách nhiệm với khối lượng công việc lớn, đa dạng, từ triển khai tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh, các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, nghị quyết đại hội đại biểu các cấp, cho đến đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo".

Ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo một cách kịp thời, nghiêm túc, phù hợp tình hình. Tập trung chỉ đạo, định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội trước diễn biến phức tạp của đời sống xã hội. Thực hiện ngày càng hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp cũng được chú trọng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thi, UVBTVTU/ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Tấn Bửu, TUV, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cùng lãnh đạo các ngành nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” của Đảng

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành tuyên giáo của tỉnh đã chủ động, tích cực, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Một trong những kết quả nổi bật của ngành đó là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực tham gia công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ký kết chương trình hợp tác truyền thông với cơ quan báo chí ngoài tỉnh nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Tham mưu xác định tên các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ năm 2022 - 2025; định hướng xây dựng bảng tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đồng thời đã phối hợp ký kết với một số các cơ quan chức năng nhằm làm tốt Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Tuyên giáo Trung ương về quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức một số hoạt động thiết thực như: Thắp hương cho liệt sĩ là cán bộ Tuyên huấn; thăm một số gia đình nuôi chứa cán bộ tuyên huấn, cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ. Hoạt động rất có ý nghĩa nhằm phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân công lao đóng góp cho ngành Tuyên giáo Đồng Tháp. Tại buổi họp mặt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tuyên giáo” do Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định trao tặng năm 2021, 2022 cho 23 đồng chí. Trong đó, ngành tuyên giáo tỉnh nhà vinh dự nhận về và trao các quyết định công nhận của Trung ương cho các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban đảng, thường trực Ủy ban nhân dân Tỉnh có nhiều cống hiến, đóng góp cho ngành.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Thị Kim Loan nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ càng cao, do đó đề nghị toàn ngành phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, đổi mới việc phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, của xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời, nhất là trên báo chí, mạng xã hội, Internet; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Đảng và nhân dân, dự báo và phát hiện kịp thời các vấn đề mới phát sinh, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, cán bộ tuyên giáo các cấp đủ sức đảm đương nhiệm vụ, nhất là tích cực tham mưu, chủ động phối hợp và tổ chức thực hịện hiệu quả công tác tuyên giáo.

N.H