Xuất bản thông tin

null Phát huy thế mạnh của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền miệng

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát huy thế mạnh của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền miệng

Vừa qua, Trung tâm Chính trị Thành phố phối hợp cùng Thành Đoàn Cao Lãnh tổ chức nói chuyện chuyên đề về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và kỹ năng tuyên truyền miệng.

Tham gia buổi nói chuyện, 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên được nghe đồng chí Trần Văn Đờn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố thông tin về tình hình biển đông, quan điểm, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và trao đổi về Kỹ năng tuyên truyền miệng.

Đồng chí Trần Văn Đờn đã nêu rõ phương châm, đường lối đấu tranh của Đảng, Nhà nước ta đối với chủ quyền biển đảo, cũng như hệ thống khoa học thông tin, chứng cứ qua nhiều thời kỳ lịch sử minh chứng chủ quyền thiêng liêng về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; thông tin về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của nước ta, về vấn đề biển Đông, về quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới; đặc biệt là nói về mục tiêu, nhiệm vụ và một vài kinh nghiệm đối với kỹ năng tuyên truyền miệng.

Qua đó, đoàn viên, thanh niên xác định trách nhiệm chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền; phát huy thế mạnh của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền miệng vào thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của địa phương, nhằm tạo sự đồng thuận trong lực lượng Đoàn thanh niên và Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành Nguyên