Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư

Chiều ngày 21/6/2022, Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do đồng chí Đinh Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ có buổi kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh và đồng chí Phan Văn Thương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Cao Lãnh về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; mốc thời gian từ ngày 01/3/2019 đến ngày 31/3/2022.

Đồng chí Đinh Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc

Theo Đoàn Kiểm tra nhận thấy: Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện nhiều dự án, công trình xây dựng trên địa bàn để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Ban Thường vụ Thành uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phổ biến, triển khai Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị và văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đến các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc nắm, tổ chức thực hiện. Các cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Bí thư Thành uỷ tiếp công dân định kỳ 30 kỳ, có 06 kỳ không tổ chức tiếp công dân do thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Nội dung chủ yếu liên quan đến giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tranh chấp dân sự. Ngoài ra, Bí thư Thành uỷ còn trực tiếp đến nhà của người dân để lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, chỉ đạo giải quyết những thông tin, phản ánh của người dân qua điện thoại, ứng dụng Zalo, hộp thư điện tử.

Thường trực Thành uỷ nhận 30 đơn thư, trong đó có 05 đơn tố cáo, 08 đơn khiếu nại, 17 đơn kiến nghị. Qua phân loại, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 29 đơn, lưu 01 đơn theo quy định do đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ nhận 29 đơn tố cáo, trong đó có 06 đơn giấu tên, qua phân loại, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 25 đơn; mời làm việc, tiếp xúc người tố cáo, qua tiếp xúc người tố cáo rút 03 đơn; thụ lý giải quyết xong 01 đơn, kết luận đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Uỷ ban nhân dân Thành phố đã tiếp trên 900 lượt với 925 công dân đến Trụ sở Ban tiếp Công dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc giải tỏa, bồi thường, tái định cư, tranh chấp dân sự; tiếp nhận 232 đơn, trong đó, có 230 đơn khiếu nại, 02 đơn phản ánh, không có đơn tố cáo, kết quả, đã giải quyết 232 đơn, đạt tỷ lệ 100%.

Ban Thường vụ Thành uỷ đã tổ chức kiểm tra 01 cuộc, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ giám sát 01 cuộcvề công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tham gia 582 cuộc đối thoại của Uỷ ban nhân dân Thành phố và các ngành trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, chủ yếu có liên quan đến chính sách giải tỏa, đền bù và tái định cư. Với chức năng, nhiệm vụ được giao Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc hai cấp đã tham gia cùng chính quyền trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tham gia các tổ công tác, các tổ vận động nhân dân đồng thuận thực hiện trên 126 công trình, dự án, với hơn 7.647 hộ dân. Trong đó, dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiểu Dự án thành phố Cao Lãnh có 5.412 hộ với 45 công trình và công trình Lia 2 tại Phường 3 là 522 hộ.

Tuy nhiên, việc triển khai, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và đột xuất việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đôi lúc chưa thường xuyên; chưa kịp thời hướng dẫn các đảng uỷ xã, phường sửa đổi, bổ sung một số nội dung không phù hợp trong Quy chế tiếp dân của người đứng đầu cấp uỷ cơ sở…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷghi nhậnnhững kết quả đạt được và hạn chế, khó khăn, vướng mắc của Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh và trách nhiệm người đứng đầu của đồng chí Phan Văn Thương, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ Cao Lãnh đối với công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư trong thời gian qua. Đoàn Kiểm tra sẽ tổng hợp đầy đủ hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến.

                                                                                                Vi Hùng