Xuất bản thông tin

null Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 17/12/2020, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng bộ năm 2021.

Năm 2020, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ BĐBP Tỉnh bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng và đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp trên và Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh về công tác biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng; quản lý lưu thông cửa khẩu bảo đảm thông thoáng, chặt chẽ, đúng thủ tục; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên biên giới qua lại, trao đổi hàng hóa và khám chữa bệnh; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả  các loại tội phạm trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị thường xuyên được Đảng uỷ BĐBP Tỉnh quan tâm, kiện toàn kịp thời, trong năm, đã kết nạp được 04 đảng viên đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thực hiện Quy định số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại Chi bộ ấp trực thuộc Đảng ủy các xã biên giới”, đến nay, đã có 670 lượt đảng viên tham gia theo định kỳ; 03/13 Chi Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 09/13 chi đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01/13 chi đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận Đảng ủy BĐBP Tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, đơn vị cũng chú trọng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, vật tư… đảm bảo chặt chẽ, đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến thông qua một số dự thảo về các nghị quyết, quy chế như: Nghị quyết lãnh đạo công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng bộ BĐBP Tỉnh năm 2021; Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết lãnh đạo công tác vận động quần chúng trong địa bàn trọng điểm về Quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Quy chế lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát; Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; Quy chế lãnh đạo công tác quần chúng; Quy chế lãnh đạo công tác Bảo vệ an ninh; Quy chế lãnh đạo công tác Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Quy chế lãnh đạo công tác quản lý đất quốc phòng… Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất làm rõ một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết, Quy chế, tìm ra nguyên nhân, giải pháp lãnh đạo trong thời gian tới đạt hiệu quả, đồng thời, thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng đơn vị và xây dựng Đảng năm 2021.

Trong quý I năm 2021, Đảng bộ BĐBP Tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục quán triệt, triển khai và cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của BĐBP về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ “Về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ Quốc phòng”. Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân sửu 2021; Làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; Sơ kết 01 năm ngày Hội Biên phòng toàn dân và kỷ niệm 45 năm thành lập BĐBP tỉnh Đồng Tháp;  Ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Long An và An Giang; Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới đất liền; đẩy mạnh công tác đối ngoại Biên phòng; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện…

Nguyễn Phú Quý