Xuất bản thông tin

null Huyện Tam Nông: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua nhiều vấn đề quan trọng

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tam Nông: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua nhiều vấn đề quan trọng

Ngày 27 tháng 11, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tam Nông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện bất thường để cho ý kiến về các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã bàn và thông qua nhiều vấn đề quan trọng như: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ; Kế hoạch huy động nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch và đô thị; thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030,…

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thông qua Quy chế làm việc của Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá XII; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị là cơ sở thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông