Xuất bản thông tin

null Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 1521/QĐ-TTg và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định 1521/QĐ-TTg và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng ngày 15/12/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật (PBGDPL) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã quán triệt những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần, nội dung Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư. Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai PBGDPL; thực hiện thể chế, chính sách về PBGDPL; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động công tác PBGDPL, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác này; đổi mới, đa dạng hóa hình thức, cách thức PBGDPL phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng.

Sau khi nghe một số tham luận từ các điểm cầu, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong công tác PBGDPL; đề xuất, định hướng, nghiên cứu nhân rộng để các bộ, ngành, địa phương tham khảo, áp dụng phù hợp, góp phần nângcao chất lượng, hiệu quả công tác này thời gian tới.

LQ