Xuất bản thông tin

null Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Sáng ngày 12/5/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5 bằng hình thức trực tuyến đến hơn 4.000 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và hơn 980 đại biểu tham dự ở điểm cầu chính, 16 điểm cầu huyện, thành phố, Trường Chính trị Tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Đảng ủy Công an Tỉnh và Đảng ủy Quân sự Tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Theo đó, từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2022 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn về 02 vấn đề lớn về phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; về xây dựng Đảng là then chốt. Trong đó:

Về phát triển kinh tế - xã hội: Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Về xây dựng Đảng là then chốt: Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên đề: "Xung đột Nga - U-crai-na: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra".

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo (tuyên huấn) các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) do Việt Nam đăng cai tổ chức; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (1912 - 2022); các sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến 17/5/2022; tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19… Ngoài ra, hệ thống tuyên giáo các cấp kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp tuyên truyền trong thời gian tới.

Thanh Tài