Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh sơ kết tình hình hoạt động Tổ Nhân dân tự quản

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Cao Lãnh sơ kết tình hình hoạt động Tổ Nhân dân tự quản

Sáng ngày 03/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Lãnh tổ chức sơ kết tình hình hoạt động Tổ Nhân dân tự quản; đồng chí Phan Văn Thương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh và đồng chí Lê Thị Mai Trinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã đến dự.

Theo báo cáo, hiện nay Thành phố duy trì và củng cố 1.234 Tổ Nhân dân tự quản. Các tổ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, với nhiều nội dung như: tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông, gia đình khuyến học, gia đình không vi phạm pháp luật; tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn trong mùa khô; vận động phòng, chống mưa bão; nâng cao ý thức phòng, chống  dịch  Covid-19, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tích cực tham gia thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Từ những hoạt động thiết thực nêu trên, mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng dân cư. Chuyển biến rõ nhất là giảm các vụ mâu thuẫn trong nội bộ dân cư, các vụ mâu thuẫn được Tổ hòa giải thành đạt trên 80%, không để xảy ra vụ việc phức tạp từ cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thương, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh nhấn mạnh vai trò của Tổ Nhân dân tự quản trong cộng đồng dân cư, đồng thời đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Lãnh thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức, nhân sự nhằm duy trì hoạt động; linh hoạt trong công tác tuyên truyền để người dân thấy được quyền lợi, từ đó, tự tham gia vào Tổ nhiều hơn, kịp thời biểu dương, khen thưởng những Tổ hoạt động tốt.

Mô hình tổ Nhân dân tự quản đã làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức và tập quán sản xuất, làm ăn nhỏ lẻ của người dân, thúc đẩy truyền thống tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực cùng với Đảng, chính quyền hoàn thành tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

Thành Nguyên