Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh tổ chức họp Tổ nghiên cứu dư luận xã hội quý I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Cao Lãnh tổ chức họp Tổ nghiên cứu dư luận xã hội quý I năm 2022

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cao Lãnh vừa tổ chức họp Tổ nghiên cứu dư luận xã hội quý I năm 2022. Đồng chí Trần Văn Đờn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cao Lãnh báo cáo kết quả tình hình dư luận xã hội quý I/2022, trong đó, tập trung nắm tình hình dư luận xã hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố và những kiến nghị, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền giải quyết đối với những vần đề dư luận, Nhân dân quan tâm.

Các thành viên Tổ nghiên cứu dư luận xã hội thông tin các vấn đề về: Tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật có xu hướng ngày càng gia tăng, nhiều em có tư tưởng bỏ học, không nghề nghiệp ổn định, tham gia các tệ nạn xã hội; nhiều đối tượng đặt mua hàng vũ khí “nóng” trên các trang mạng xã hội như dao, súng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật,… đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên hướng dẫn các đơn vị thực hiện đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội…

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Đờn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố yêu cầu các thành viên Tổ nghiên cứu dư luận xã hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường trên địa bàn nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc biệt, nắm bắt tình hình dư luận về vấn đề tiêm chủng vắc xin cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi; công tác luân chuẩn cán bộ, công chức ở một số địa phương, đơn vị; công tác Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở xã, phường... Từ đó, kịp thời tham mưu cấp uỷ định hướng dư luận xã hội theo quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuyết Ngọc