Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn công tác Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam

Sáng ngày 09/8/2022, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khai mạc Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam. Nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên UVBCH TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đồng chí Lê Hồng Quang, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang và gần 300 học viên đến từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc tham dự Hội nghị.

Hội nghị diễn ra 4 ngày, các học viên được tập huấn 7 chuyên đề: Vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật; Hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; Tình hình văn xuôi hiện nay; Từ Hội nghị văn hoá toàn quốc 2021, những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới; Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng; Nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Nhà báo Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Hội nghị tập huấn lần này có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực văn hoá, văn nghệ; những nội dung quan trọng tại Hội nghị văn hoá toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và những vấn đề đặt ra trong đời sống văn học, nghệ thuật hiện nay. Các đồng chí báo cáo viên tham gia Hội nghị đều là các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà văn hoá tiêu biểu, uy tín, có năng lực, giàu tâm quyết và kinh nghiệm, đó là cơ sở để Hội nghị hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Ngoài ra, Hội nghị giúp các học viên nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó tham mưu hiệu quả, giúp cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Hội nghị dự kiến bế mạc và trao giấy chứng nhận cho các học viên vào ngày 12/8/2022.

Hậu Dương