Xuất bản thông tin

null Ngành Tuyên giáo có 6 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngành Tuyên giáo có 6 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Tối 30/1/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngành Tuyên giáo có 6 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

3 đồng chí trúng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là:

- Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kiêm nhiệm.

3 đồng chí trúng cử Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là: 

- Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

- Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà.

Theo Thu Hằng (tuyengiao.vn)