Xuất bản thông tin

null Châu Thành ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy”

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy”

Ngày 24/9, tại cụm dân cư xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp diễn ra buổi lễ ra mắt mô hình “Cụm dân cư xã Phú Long an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, với 09 thành viên Ban Chỉ đạo và 10 thành viên thuộc Đội phòng cháy, chữa cháy Cụm dân cư xã Phú Long.

Thành viên Đội phòng cháy, chữa cháy Cụm dân cư xã Phú Long nhận Quyết định thành lập

Mô hình nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc tự giác, tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Củng cố, kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy các khu dân cư, lực lượng chữa cháy tại chỗ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình hiện nay theo phương châm “Sâu rộng - Vững chắc - Hiệu quả” và 04 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ”. Triển khai lực lượng nhanh chóng, kịp thời dập tắt đám cháy mới phát sinh, hạn chế cháy lan, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn, từng bước giảm thiểu số vụ cháy gây ra, xây dựng một môi trường không hỏa hoạn, bảo đảm an ninh, trật tự góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đến nay, trên địa bàn huyện Châu Thành đã thành lập được 10 Khu dân cư, với 90 thành viên Ban Chỉ đạo và 100 thành viên thuộc Đội phòng cháy, chữa cháy các Cụm dân cư xã, thị trấn.

Văn Cường - Thanh Toàn (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành)