Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Sáng ngày 28/10/2022, tại Hội trường Sen Hồng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho cán bộ chủ chốt các cấp bằng hình thức trực tiếp tại Tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thành phố, Đảng uỷ Quân sự Tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh, Trường Chính trị Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, với 23 điểm cầu, 2.460 đại biểu tham dự.

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Sen Hồng

Tại điểm cầu chính của Tỉnh, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị và hơn 90 đại biểu là các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; trưởng các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh; Hiệu trưởng trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Tỉnh; Báo cáo viên cấp Tỉnh; phóng viên Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp; các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn Tỉnh tham dự.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV - Đơn vị Tỉnh Đồng Tháp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV - Đơn vị Tỉnh Đồng Tháp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung: (1) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. (2) Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. (5) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. (6) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII. (7) Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021. (8) Công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo "Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững"

Sau nội dung báo cáo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày Chuyên đề "Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững". Đồng thời, giới thiệu kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Qua Hội nghị, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, từ đó thống nhất nhận thức và hành động trong việc cụ thể hoá các nội dung Hội nghị Trung ương đề ra và hiểu rõ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giao Huỳnh