Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 28/10, Ban Tổ chức Huyện uỷ Thanh Bình phối hợp với các phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 300 cán bộ là các đồng chí cấp uỷ viên cấp huyện và cấp uỷ viên cấp cơ sở.

Lớp tập huấn diễn ra tại hội trường Uỷ ban nhân dân Huyện và trực tuyến đến 02 điểm cầu cấp xã. Nội dung chính buổi tập huấn là nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng và công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ sở. Trong đó tập trung triển khai các nội dung về công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức, cá nhân năm 2020, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác quy hoạch, quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ngoài ra, báo cáo viên còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật những văn bản mới của Trung ương, Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức nắm vững và hiểu sâu hơn những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ đó làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo đạt hiệu quả, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đi vào nền nếp.

Việt Trinh