Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn công tác Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

Đoàn công tác của Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ Trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn vừa đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp khảo sát kết quả công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết 28-NQ/TW).

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp cùng đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tóm tắt với Đoàn công tác về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hơn 04 năm qua. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết 28-NQ/TW cho trên 3.128 đồng chí cán bộ chủ chốt của Tỉnh và huyện tham dự. Ban thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW cho trên 90.996 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, trong đó có 55.487 đảng viên.

Công tác thông tin, tuyên truyền được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Trong đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong Tỉnh đã tích cực thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng các hình thức như: Hội nghị; các buổi đối thoại trực tiếp với chủ doanh nghiệp, người lao động, người dân; tuyên truyền qua pano, tờ rơi, tờ gấp; tổ chức lễ ra quân tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường… Giai đoạn từ 2017 đến tháng 10/2022, tổ chức được 2.640 cuộc truyền thông trực tiếp và 1.050 cuộc truyền thông nhóm nhỏ.

Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp, đài truyền thanh địa phương đã tuyên truyền được trên 1.564 lượt tin, bài thông qua các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu phẩm, câu chuyện truyền thanh... tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân. Tính đến ngày 31/10/2022, toàn Tỉnh có 124.192 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 27.944 người so với năm 2018; 94.292 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 14.968 người so với năm 2018. 

Qua hơn 04 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, nhận thức của hệ thống chính trị, của người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân về vị trí, vai trò của chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng được nâng lên. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, tạo được sức lan tỏa lớn góp phần hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết, tiến dần tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Về công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Bảo hiểm Xã hội Tỉnh trong công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm nhân dân quan tâm (Quyết định số 238-QĐ/TW) luôn được hai đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Bảo hiểm xã hội Tỉnh xây dựng kế hoạch liên tịch tuyên truyền các nội dung liên quan những kết quả về công tác triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn Tỉnh. Phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại, tuyên truyền (trực tuyến, trực tiếp) về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho đại diện lãnh đạo uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các đồng chí là bí thư, phó bí thư, trưởng các khóm/ấp; tổ chức chính trị - xã hội, tổ nhân dân tự quản, hội quán,... Định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn, cung cấp tài liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Tỉnh và phát hành, đăng tải hàng ngàn tài liệu tuyên truyền qua mạng nội bộ và trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Đồng Tháp phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

Các thành viên đoàn công tác đã trao đổi về các nội dung trọng tâm: Công tác đổi mới nội dung, hình thức nắm bắt và định hướng dư luận xã hội về chính sách bảo hiểm xã hội; chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội; những thuận lợi, khó khăn trong công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội; nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội; công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Bảo hiểm Xã hội Tỉnh trong công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW;…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cảm ơn Đoàn công tác có những thông tin, trao đổi giúp Tỉnh nhìn lại những điểm mạnh, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ở địa phương; từ đó, nâng cao hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người dân am hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội và tích cực tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu định hướng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ Trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Đồng Tháp đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Đồng chí lưu ý địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhất là mục tiêu, 11 nội dung cải cách và các giải pháp được nêu ra trong Nghị quyết số 28-NQ/TW. Tăng cường khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ở các cấp, các ngành, phát hiện kịp thời những khó khăn, vướng mắc để chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo và cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nghiên cứu, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa phương, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình, kinh nghiệm hay trong thực hiện đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, sai trái, thiếu trách nhiệm trong triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tuyên truyền và nắm bắt, định hướng dư luận xã hội về công tác bảo hiểm xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thanh Tài