Xuất bản thông tin

null 6 tháng cuối năm 2022, ngành tuyên giáo Đồng Tháp tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Chi tiết bài viết Tin tức

6 tháng cuối năm 2022, ngành tuyên giáo Đồng Tháp tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên giáo còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều phương thức đa dạng, tinh vi, nhất là trên Internet và mạng xã hội; tình hình buôn lậu, tệ nạn xã hội, dịch bệnh bùng phát… gây tâm trạng lo lắng, bất an trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, song dưới sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ, ngành Tuyên giáo Đồng Tháp có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Một trong những kết quả nổi bật của hoạt động tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022 là tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI; chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo"; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài ra, tham mưu xây dựng Quy chế về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Quy chế hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; Kết luận số 306-KL/TU ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 25/7/2016 thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ đến năm 2025.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kịp thời định hướng, hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm phù hợp tình hình, thời điểm. Trọng tâm là tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, gắn kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022); 46 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp (1976 - 2022); 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5; các nghị quyết, kết luận chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; hoạt động thông tin đối ngoại; biển, đảo, phân giới cắm mốc; công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2021; công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022; các hoạt động về lễ hội Vía Bà Chúa Xứ, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022, Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022; tưởng niệm hai vị anh hùng dân tộc Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, Lễ giỗ Ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 202…

Hoạt động báo cáo viên, tuyên tuyền viên có nhiều kết quả tích cực, đã tổ chức 04 kỳ Hội nghị báo cáo viên cấp Tỉnh với 09 chuyên đề thời sự, có trên 2.126 đại biểu tham dự. Các cấp uỷ trong Tỉnh kiện toàn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo số lượng và chất lượng. Việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được cấp uỷ lựa chọn chặt chẽ, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí đảm bảo kịp thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ duy trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Tỉnh chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của Tỉnh. Các cơ quan báo, đài, đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng; phản ánh kịp thời tình hình địa phương và cả nước với nhiều phóng sự, bài viết sát thực tiễn. Báo Đồng Tháp có nhiều nỗ lực trong đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nổi bật là cách đặt tiêu đề, khai thác vấn đề thông tin, phản ánh; thực hiện nhiều bài viết giới thiệu những điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả tại cơ sở. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện tốt các chương trình thời sự trực tiếp với nhiều thông tin phong phú, thu hút đông đảo người xem; chủ động mở nhiều chuyên mục đáp ứng nhu cầu khán giả.

Việc chủ động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp thường xuyên được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đối với những dư luận trái chiều, bức xúc trong nhân dân, ban tuyên giáo các cấp trong Tỉnh kịp thời phối hợp các cơ quan liên quan xác minh, định hướng dư luận và xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

Chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về cấp uỷ, chính quyền gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân (theo Quyết định số 386-QĐ/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến nay, cấp Tỉnh tổ chức trên 28 cuộc gặp gỡ với các địa phương, đơn vị, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, các mô hình khởi nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và hội quán, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cấp huyện và tương đương tổ chức trên 14 cuộc và 43 cuộc ở cấp xã.

Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng hoạt động hiệu quả, trong đó, hoàn thành công tác Hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI; Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tham mưu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hoàn thành công tác tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2022, trao giải cho 12 thí sinh xuất sắc và bồi dưỡng thí sinh tham dự hội thi cấp khu vực. Đối với công tác triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kịp thời tham mưu tổ chức Hội nghị, qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen cho 05 tập thể, cá nhân; Bí thư Tỉnh uỷ tặng Thư khen cho 21 tập thể, cá nhân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen cho 27 tập thể, cá nhân biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hiệu quả, tạo nhiều dấu ấn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, tham mưu nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" từ năm 2022 đến 2025, đặc biệt, tổ chức học tập khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả Chuyên đề năm 2022. Điểm mới trong công tác tuyên truyền gương "người tốt, việc tốt" việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là linh hoạt thực hiện bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú như: Tuyên truyền miệng, mạng xã hội, thông tin điện tử, báo điện tử, sân khấu hoá, cổ động trực quan, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ trong các tổ chức chính trị - xã hội, các chuyên trang, chuyên mục của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ quan trọng phải kể đến là công tác Lịch sử Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tăng cường phối hợp các ngành, đơn vị triển khai thực hiện Hồi ký, Hồi ức các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh. Ngoài ra, tham gia góp ý nhiều sự kiện chính trị, hoạt động liên quan lịch sử của Tỉnh, địa phương. Trong đó, có hoạt động về tư liệu, hình ảnh, kỷ vật về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm Khu di tích Xẻo Quít được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hoá Quốc gia; việc biên soạn tái bản, bổ sung lịch sử truyền thống đảng bộ và viết mới lịch một vài đảng bộ huyện giai đoạn kế tiếp và lịch sử đảng bộ cấp xã…

Hoạt động khoa giáo, văn hoá - văn nghệ đổi mới theo hướng tích cực, định hướng tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; Thường trực Tỉnh uỷ tiếp tục gặp gỡ đại biểu văn nghệ sĩ, năm 2022 với Chủ đề "Văn nghệ sĩ đất Sen hồng chung tay xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo". Các ngành khoa giáo cấp tỉnh, cấp huyện duy trì thực hiện trao đổi thông tin với ban tuyên giáo trong việc sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc ngành, lĩnh vực, cung cấp thông tin, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan.

Song hành với kết quả đạt được, theo đánh giá chung, hệ thống tuyên giáo các cấp 6 tháng đầu năm 2022 đã tham mưu hiệu quả việc học tập, quán triệt nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định quan trọng của Đảng, của Tỉnh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đẩy mạnh, kịp thời đăng tải, chia sẻ, lan toả những bài viết, những thông tin tích cực và đấu tranh gỡ bỏ thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Ban tuyên giáo cấp huyện triển khai kịp thời các hoạt động tuyên giáo; hướng dẫn tuyên giáo đảng uỷ xã, phường, thị trấn nâng cao chất lượng hoạt động; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở.

 Nhiều kết quả tích cực góp phần tạo thêm động lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên giáo trong thời gian tới. Tuy nhiên, một trong những hạn chế của công tác tuyên giáo phải nhìn nhận và có lộ trình, giải pháp khắc phục là: Công tác nắm tình hình dư luận, định hướng tuyên truyền và sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng đôi khi còn chậm. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn một số hạn chế. Công tác mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên tại trung tâm chính trị cấp huyện còn chậm; hoạt động của trung tâm chính trị còn khó khăn nhất định.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các công việc 6 tháng cuối năm 2022, ngành Tuyên giáo Đồng Tháp đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Tiếp tục, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, của địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, biển, đảo, phân giới cắm mốc; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tuyên truyền, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII, kỳ họp Quốc hội lần thứ 3, 4 khoá XV; các nghị quyết, kết luận chuyên đề khoá XI Đảng bộ Tỉnh, nhất là Nghị quyết về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương "người tốt, việc tốt" bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự lan toả trong xã hội.

Thứ hai, Tham mưu tổ chức đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ thăm, làm việc với Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt, viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Phối hợp tổ chức Toạ đàm về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, gắn với tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Triển khai thực hiện bình chọn các sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2022.

Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Toạ đàm "Kinh nghiệm viết, chia sẻ tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch". Tổ chức triển khai công tác điều tra dư luận xã hội. Chủ động dự báo tình hình, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội.

Thứ ba, Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại một số địa phương, đơn vị.

Thứ tư, Tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng". Sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Tiếp tục thực hiện Hồi ức, Hồi ký của một số đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh và xin chủ trương in ấn; phối hợp thực hiện Công văn số 1104/STC-QLNS ngày 20/4/2022 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn quy trình lập dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và định mức chi cho công trình lịch sử.

Thứ năm, Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo, văn hoá - văn nghệ, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, địa phương. Tổ chức giám sát chuyên đề lĩnh vực văn hoá, văn nghệ. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục năm 2022. Chỉ đạo, định hướng Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thứ sáu, Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022). Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QÐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khoá XII về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở.

Quốc Cường