Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Huy động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo mọi người, mọi nhà đều có Tết

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Huy động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo mọi người, mọi nhà đều có Tết

Chiều ngày 15/01/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố. Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Lê Thành Công chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh thông tin, triển khai một số định hướng nhiệm vụ trọng tâm 2021: Công tác phong trào, công tác tuyên giáo và dân chủ pháp luật, công tác dân tộc - tôn giáo của Ủy ban MTTQVN Tỉnh năm 2021; Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 05/CTPH/MTTQ-STNMT-TG ngày 24/6/2016 giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường với các tổ chức tôn giáo về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2015 - 2020; vận động, hỗ trợ chăm lo người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp hỗ trợ hoạt động Hội quán...

Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố phát biểu nhiều ý kiến thiết thực, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Lê Thành Công đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố: Tập trung tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021 gắn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đề cao cảnh giác kịp thời nhằm phát hiện, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực và các phần tử xấu; nghiên cứu luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để thực hiện đúng các bước quy trình hiệp thương; huy động nguồn lực hỗ trợ, chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có Tết, nhất là hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, vùng biên giới… bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội; duy trì, nâng cao chất lượng và hiệu quả  hoạt động các mô hình Tổ Nhân dân tự quản, hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, “Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực tuyến biên giới”, Hội quán, thi đua “Phấn đấu trở thành Người nông dân chuyên nghiệp”...

Trần Thắng