Xuất bản thông tin

null Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả về bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện Lấp Vò

Chi tiết bài viết Tin tức

Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả về bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện Lấp Vò

Thực hiện công tác truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng trên địa bàn huyện Lấp Vò, thời gian qua, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình, cách làm mới có hiệu quả về bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

Theo đó, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường (BVMT) của huyện Lấp Vò được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các kiến thức về biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên và BVMT được đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức chuyển tải thông tin thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, mạng xã hội, tuyên truyền miệng, nên nhận thức của xã hội được nâng lên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng .

Năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Lấp Vò phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện triển khai Kế hoạch liên tịch của 2 cơ quan với các tôn giáo về "Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" (BVMT&ƯPVBĐKH) đến các cấp, các ngành từ Huyện đến xã và cộng đồng dân cư, đồng thời, phát động đến các cơ sở thờ tự các tôn giáo trên địa bàn Huyện. Từbáo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường về thực trạng ô nhiễm môi trường và thực hiện các chính sách, pháp luật về BVMT&ƯPVBĐKH trên địa bàn Huyện; kết hợp xem videolip về thực trạng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp, đã giúp cho các chủ thể tiếp cận nhận biết người thật, việc thật đã và đang diễn ra trong đời sống xã hội.

Ngay sau đó, Uỷ ban MTTQ Huyện phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tập trung hướng dẫn Uỷ ban MTTQ, các tổ chức thành viên, cán bộ môi trường xã, thị trấn tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BVMT&ƯPVBĐKH đến các doanh nghiệp, tín đồ các tôn giáo, đoàn viên, hội viên và nhân dân lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ hội về tác hại, ảnh hưởng ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, mọi người phải có ý thức cộng hưởng trách nhiệm. Qua triển khai thực hiện, phong trào tạo sự chuyển biến rõ nét, đa số nhân dân đã nhận thức rõ hơn về tình hình ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của mình phải làm gì để BVMT tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Công tác phối hợp vận động xây dựng các mô hình được Uỷ ban MTTQ chủ trì phối hợp với ngành môi trường, các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn tiến hành khảo sát từng địa bàn khu dân cư và các cơ sở thờ tự của các tôn giáo  để chọn địa điểm phù hợp, nhằm vận động xây dựng các mô hình thực hiện các nội dung thiết thực về BVMT có trọng tâm, trọng điểm và mang tính khả thi. Thiết thực là "Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia BVMT&ƯPVBĐKH" thể hiện thực tiễn qua mô hình Tổ tự quản môi trường các tôn giáo ở tại địa bàn dân cư, phân loại rác, đào hố rác, xử lý rác thải tại cơ sở thờ tự các tôn giáo và gia đình tín đồ tôn giáo; không sử dụng vật tư nông nghiệp độc hại, không vứt chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sản xuất chế biến gây hại con người và môi trường… Chú trọng hướng dẫn các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân chung tay BVMT, tạo cảnh quang thiên nhiên, bảo tồn đa dạng hệ sinh học; môi trường sinh thái; trồng cây xanh đường làng, ngõ xóm, xây dựng mô hình cổng nhà, sân vườn, công trình vệ sinh, công viên xanh, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sử dụng nước sạch, ăn uống hợp vệ sinh…. Bên cạnh, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, đã tác động tín đồ các tôn giáo và nhân dân hiểu, nâng cao ý thức trách nhiệm của mình đồng tình hưởng ứng, cam kết sẽ thực hiện tốt các nội dung trên..

Qua hơn 05 năm thực hiện, đạt được những kết quả rất phấn khởi: Điển hình tiêu biểu là thành lập được 07 mô hình tôn giáo tham gia BVMT; có 65 cơ sở thờ tự các tôn giáo cam kết tham gia BVMT, thực hiện thu gom rác, phân loại rác, đào hố rác thực hiện BVMT; có 5.580 hộ tín đồ các tôn giáo cam kết tham gia BVMT, thực hiện mô hình thu gom rác, phân loại rác, đào hố rác, tiêu hủy rác BVMT; có 56 cơ sở thờ tự các tôn giáo có mô hình xây dựng hàng rào, trồng cây xanh, tạo cảnh quang xanh, sạch, đẹp; xây dựng mô hình đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp với tổng chiều dài trên 58 km. Ngoài ra, xây dựng mô hình từ thiện xã hội trong tôn giáo, vận động giúp đỡ hộ nghèo, gặp thiên tai, bệnh tật; phát huy hiệu quả hoạt động 14 tổ từ thiện xã hội, đã vận động giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng.

Kết quả trên phản ánh sự quan tâm hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai, tập huấn công tác BVMT từ Huyện đến cơ sở; cùng với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân Huyện, công tác phối hợp đồng bộ giữa Uỷ ban MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng từ Huyện đến cơ sở. Thông qua công tác triển khai, tuyên truyền, vận động giúp cho mọi người nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc BVMT, thảm họa ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, nên tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội về công tác BVMT. Từ đó, giúp cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, tích cực hưởng ứng thực hiện xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, BVMT sống xanh, sạch, đẹp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trần Thắng