Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tại xã Bình Phú và thị trấn Sa Rài

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tại xã Bình Phú và thị trấn Sa Rài

Sáng ngày 01/4/2021, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng cùng một số ngành chuyên môn đến kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Bình Phú và thị trấn Sa Rài (huyện Tân Hồng).

Làm việc tại xã Bình Phú, Đoàn nghe lãnh đạo xã báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử. Theo đó, đến nay, xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biệu Hội đồng nhân dân xã. Qua thoả thuận, Hội nghị thống nhất lập danh sách sơ bộ 46 đại biểu (đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 36.95%, người ngoài Đảng chiếm 21,73%) để cử tri bầu chọn 29 đại biểu. Xã thành lập 09 Tổ bầu cử, mỗi tổ có từ 17 đến 20 thành viên. Được biết, toàn xã Bình Phú có 6.356 cử tri và đã niêm yết danh sách cử tri ngày 01/4/2021.

Tại thị trấn Sa Rài, Đoàn kiểm tra ghi nhận những công việc của địa phương thực hiện trong thời gian qua. Đến nay, thị trấn Sa Rài đã thành lập 6 Ban bầu cử ở 6 đơn vị bầu cử theo đúng quy định tại 03 khóm. Địa phương đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn gồm 46 đại biểu ứng cử (đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 36,9%; trẻ tuổi dưới 40 chiếm 17%; người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 10,8%). Tổng số đại biểu được bầu là 26 đại biểu.

Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương trong thời gian qua. Để chuẩn bị tốt công tác bầu cử thành công tốt đẹp, Bí thư Huyện uỷ yêu cầu địa phương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trước, trong và ngoài khu vực bỏ phiếu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, panô, áp phích; xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó tình huống phát sinh… để cuộc bầu cử thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Kim Lệ (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh)