Xuất bản thông tin

null Châu Thành: Hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành: Hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chiều ngày 06/01/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị lần thứ VI để bầu bổ sung nhân sự chủ chốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tấn Lực - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. Cùng dự có Ủy viên Ủy ban MTTQ VN Huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Hội nghị đã thông qua Tờ trình về việc hiệp thương bầu bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường trực, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả, Hội nghị đã hiệp thương, thống nhất bầu đồng chí Phạm Minh Tấn - Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và bầu ông Lê Văn Ngà - Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Huyện, ông Trần Văn Bi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Tân Bình, ông Huỳnh Thanh Hậu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Tân Phú Trung giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Nhận nhiệm vụ, đồng chí tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu sẽ cùng với tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trúc Linh - Trung tâm Chính trị Huyện