Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 100 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 100 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh

Sáng ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu: Bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Phó Trưởng Ban công tác phía Nam Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch HĐND Tỉnh/Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ/Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh/Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh; ông Lê Thành Công, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ/Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy/Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh/Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Tỉnh, UBND Tỉnh, Sở Nội vụ; cùng 48 đại biểu là Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh, các tổ chức thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh và Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao về cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn của những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương gồm 11 người (chưa tính 04 người do Trung ương giới thiệu). Trong đó, cơ cấu kết hợp, nữ 07 người (63,6%), trẻ tuổi 04 người (36,36%), ngoài Đảng 01 người (09%), tái cử 03 người (27%). Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp được bầu là 08 đại biểu.

Đối với người ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp nhận hồ sơ 101 người, hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách sơ bộ gồm 100 người (giảm 01 người) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cơ cấu kết hợp, nữ 39 người (39%), trẻ tuổi 26 người (26%), ngoài Đảng 11 người (11%), tái cử 27 người (27%), người theo tôn giáo 03 người (3%). Theo đó, tổng số đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp được bầu là 58 đại biểu.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong thời gian sau tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai đến 09/4/2021.

Trần Thắng