Xuất bản thông tin

null Thành ủy Cao Lãnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành ủy Cao Lãnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến 16 điểm cầu: điểm cầu chính tại Thành phố Cao Lãnh và 15 xã (phường). Đồng chí Phan Văn Thương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy và đồng chí Võ Phan Thành Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đến cán bộ chủ chốt của Thành phố và 15 phường, xã. Trong đó, nội dung trọng tâm là những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị do. Theo đó, mục tiêu xây dựng Thành phố đến năm 2025 là cơ bản trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Thương, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh nhấn mạnh: Đảng bộ Thành phố đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống văn kiện Đại hội và chương trình hành động. Để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, bên cạnh việc tham gia học tập nghiêm túc, nắm chắc và tiếp thu sâu sắc các nội dung của Nghị quyết, cấp ủy, chính quyền các xã, phường cần liên hệ với tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng chương trình hành động thiết thực; tổ chức triển khai thực hiện bằng những cách làm hay, đồng bộ và hiệu quả.

Đây là tiền đề để thành phố Cao Lãnh tiếp tục khẳng định vị thế đô thị tỉnh lỵ, phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Thành Nguyên