Xuất bản thông tin

null Châu Thành tổ chức tổng kết công tác Khối Đảng năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành tổ chức tổng kết công tác Khối Đảng năm 2022

Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị tổng kết khối Đảng năm 2022 bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Huyện ủy và trực tuyến đến các điểm cầu đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện uỷ; bí thư các chi, đảng bộ cơ sở tham dự.

Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Tấn Lực trao giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận liên quan các vấn đề: Việc thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 ở địa phương, đơn vị, nhất là  thực hiện mô hình “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”, mô hình “Tổ quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú”; tình hình nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện của đất nước, địa phương và những vấn đề nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua; chất lượng, hiệu quả công tác triển khai, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là trong lực lượng đoàn viên, hội viên, nhân dân trong năm 2022; việc triển khai và tổ chức thực hiện pháp lệnh số Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đặc biệt là các nội dung“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; việc triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 84-KH/HU ngày 11/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI, gắn với đổi mới phương thức hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ và tinh thần làm việc của các các cơ quan, đơn vị trong năm 2022, đồng thời, thống nhất với những kết quả,hạn chế, khó khăn mà các cơ quan, đơn vị đã chỉ ra tại báo cáo và các ý kiến nhận xét của các đại biểu tại Hội nghị. Qua đó,đề nghị toàn Đảng bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế. Đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp; nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn Huyện. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2023, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động phát hiện và kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn ở cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã khen thưởng 01 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2018 - 2022), trao tặng giấy khen cho 06 tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2022; 06 tập thể có thành tích tốt trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Trúc Linh