Xuất bản thông tin

null Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Sáng ngày 30/9, Thành uỷ Sa Đéc tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố chủ trì hội nghị.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Hội nghị còn có sự tham dự của 90 đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XII; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Trạm Biên phòng Cảng Sa Đéc; các tập thể và cá nhân được khen thưởng. 

Theo đánh giá, trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành uỷ Sa Đéc đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản phù hợp với điều kiện của địa phương và theo chỉ đạo của cấp trên; thực hiện phân công và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan trong triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện; chỉ đạo lực lượng vũ trang cụ thể hóa thành những biện pháp công tác, nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI, gắn thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của Thành phố trong việc triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành uỷ có 01 tập thể và 01 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Trần Thế Trung (Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc)