Xuất bản thông tin

null Tập trung tuyên truyền các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập trung tuyên truyền các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đó là ý‎ kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2020.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Sáng ngày 12/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11 năm 2020 bằng hình thức trực tuyến đến 530 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Tại Đồng Tháp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp sóng Hội nghị tại 14 điểm cầu, với trên 700 đại biểu tham dự. Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tỉnh và đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề “Kết quả Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Tính đến hết ngày 28/10/2020, toàn bộ 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; trong đó, có 9 nữ Bí thư Tỉnh ủy và 23 Đảng bộ có tân Bí thư. 

Đáng chú ý, có 12 đồng chí được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển trong năm 2020 và đều đắc cử, tái đắc cử làm Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 22 địa phương bầu chọn Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy là những cán bộ lần đầu đắc cử; 41 người tái đắc cử (29 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 12 người là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII). Từ kết quả trên cho thấy, thành công nổi bật của các Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua là công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Nhờ đó, kết quả bầu cử cơ bản theo đúng phương án nhân sự với tỷ lệ phiếu bầu cao và nhiều đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt đạt tuyệt đối 100%.

Các đại biểu được nghe đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Kết luận số 76 –KL/TW ngày 4/6/2020 Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới; tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực”.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền miệng sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức, quy mô phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành mình. Trong đó, tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền các hoạt động tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; về kết quả Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ hai, tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ X của Quốc hội khóa XIV. Đây là kỳ họp đặc biệt, diễn ra ngay trước thềm Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, đây là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, do đó, Quốc hội đã quyết định nhiều nội dung quan trọng còn lại trong Chương trình công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Thứ ba, về công tác cán bộ, tuyên truyền khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta: Làm tốt thì biểu dương, khen thưởng; làm chưa tốt thì nhắc nhở, phê bình; vi phạm sẽ phải xử lý nghiêm minh, kết luận rõ đến đâu xử lý đến đó, không có “vùng cấm” hoặc ngoại lệ. Đây là nguyên tắc, việc làm thường xuyên của Đảng và cũng là mong muốn của nhân dân nhằm không ngừng làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Thứ tư, tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra; tuyên truyền Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan; về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương.

M.P