Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng vừa có buổi làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi họp mặt

Năm 2020, hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có sự chuyển biến, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phòng chống đại dịch Covid - 19; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình, đề án của Huyện gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; giám sát phản biện xã hội theo Nghị quyết 217 của Bộ Chính trị; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy. Trong năm, đã phát triển 4.324/7.309 đoàn viên, hội viên chiếm 59,15% số mặt tại địa phương cần tập hợp trong năm; nâng lên đoàn viên, hội viên toàn Huyện là 24.833/63.641 (số đoàn viên, hội viên so với người trong độ tuổi của địa phương, chiếm 39,02%.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Năm đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy những kết quả đã được. Năm 2021 tập trung tổ chức triển khai, tuyên truyền vận động trong lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung triển khai, phát động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2021; gắn với phong trào hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; mô hình kinh tế hợp tác, phong trào khởi nghịệp, hoạt động mô hình Hội quán, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư…

Hồng Gấm