Xuất bản thông tin

null Tập huấn kỹ năng quản lý Tổ Nhân dân tự quản

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn kỹ năng quản lý Tổ Nhân dân tự quản

Từ ngày 25 đến 30/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hồng Ngự phối hợp Công an, Hội Khuyến học và Hội Khoa học Lịch sử Huyện tổ chức tập huấn "Kỹ năng quản lý Tổ Nhân dân tự quản" cho 1.267 Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) trên địa bàn Huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên hướng dẫn, truyền đạt  chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của Tổ NDTQ; kỹ năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phương pháp cập nhật, ghi chép thông tin vào các loại sổ tay; công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho Ban quản lý Tổ NDTQ (gồm Tổ trưởng, Tổ phó hoặc thư ký) những kiến thức cơ bản, kỹ năng, phát huy vai trò quản lý, điều hành nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Tổ NDTQ; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết của cộng đồng và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân làm động lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, lấy Tổ NDTQ làm địa bàn thực hiện tốt phương châm "Vì lợi ích của nhân dân, thực hiện bằng sức dân, do nhân dân tự quản"; hướng đến mục tiêu "Tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản", gắn với quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận tham gia sinh hoạt, nâng cao vai trò, tính tích cực, khơi dậy sức dân, chung tay xây dựng khu dân cư hoàn thiện về mọi mặt.

Những kiến thức tại lớp tập huấn giúp Ban quản lý Tổ NDTQ xây dựng mô hình phát triển bền vững, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; là cơ sở vững chắc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phối hợp, các chương trình, nghị quyết, đề án trọng tâm của địa phương; hướng đến xây dựng một xã hội trở thành nền nếp, tạo tác dụng tích cực trong giáo dục, rèn luyện con người, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, xã hội tốt đẹp, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện an sinh xã hội tại cộng đồng dân cư.

Trần Thắng