Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh ra mắt Câu lạc bộ Cán bộ Quản lý giáo dục

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Cao Lãnh ra mắt Câu lạc bộ Cán bộ Quản lý giáo dục

Ngày 30/9, tại Hội trường Hương Sen, thành phố Cao Lãnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Cán bộ Quản lý giáo dục. Đồng chí Võ Phan Thành Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh, đồng chí Lê Thị Mai Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đến dự.

Đ/c Lê Thị Mai Trinh, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đứng thứ 9 (tính từ trái sang) tặng hoa chúc mừng

Câu lạc bộ có 15 thành viên là cán bộ quản lý giáo dục ở 3 cấp học gồm: Mầm non, Tiểu học và THCS. Theo quy chế hoạt động, CLB sinh hoạt từ 3 - 4 kỳ trong một năm học theo từng chuyên đề; tham mưu, đề xuất, thực hiện tốt các giải pháp về nâng cao chất lượng giáo dục Thành phố Cao Lãnh giai đoạn 2021 - 2025; quản lý giáo dục của cấp học; đề xuất giải pháp thực hiện đối với những vấn đề vướng mắc trong quá trình chỉ đạo, điều hành của cán bộ quản lý các trường và sinh hoạt các chuyên đề nâng cao chất lượng quản lý dạy học chính khóa và ngoài giờ lên lớp; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; các nhiệm vụ được giao của ngành, của UBND Thành phố; giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT... Hình thức sinh hoạt là hội thảo, hội nghị, báo cáo chuyên đề và giao lưu các địa phương khác trong tỉnh Đồng Tháp về quản lý giáo dục.

Đồng chí Võ Phan Thành Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chúc mừng và tin tưởng rằng: Câu lạc bộ hoạt động tốt. Các thành viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, đưa sự nghiệp giáo dục Thành phố phát triển theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thành Nguyên