Xuất bản thông tin

null Ra mắt Chi hội Luật gia và Câu Lạc bộ Hòa giải cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra mắt Chi hội Luật gia và Câu Lạc bộ Hòa giải cơ sở

Ngày 14/12, tại Phường 3, thành phố Cao Lãnh diễn ra Lễ ra mắt Chi hội Luật gia và Câu Lạc bộ (CLB) Hòa giải cơ sở Phường 3. Đến tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Hội Luật gia thành phố Cao Lãnh, Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, ban nhân dân khóm và các tổ hòa giải trên địa bàn.

Chi hội Luật gia Phường 3 được thành lập gồm 10 luật gia, do đồng chí Đoàn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND Phường 3 làm Chi Hội trưởng. Chi hội Luật gia Phường 3 hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Hội Luật gia Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật của Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, Chi hội hoạt động trên cơ sở hướng dẫn của Hội Luật gia thành phố Cao Lãnh.

CLB Hòa giải cơ sở có 20 thành viên trực thuộc UBND Phường 3, do đồng chí Đoàn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND Phường 3 làm Chủ nhiệm. CLB gồm những người có tâm huyết, kinh nghiệm thực tiễn, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, là cầu nối để hòa giải viên và nhân dân giao lưu, sinh hoạt cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng gia đình hạnh phúc và cũng là nơi cung cấp, tư vấn những nội dung pháp luật có liên quan đến đời sống của người dân.

Trần Thắng